Bostadsmarknaden september 2023

Publicerad den 25 Sep 2023

 Nyhetsbrev – bostadsmarknaden Malmö

Mycket har hänt det senaste året på bostadsmarknaden. Utbudet har ökat med 20 %, reporäntan har ökat med 3,25 %, priset på bostäder har minskat med 2,9 % på bostadsrätter och på villor 8,5 %. De tre senaste månaderna dock ingen förändring, utan stillastående priser.

Ovanstående avser Malmö och de senaste 12 månaderna.

Nu verkar det som att vi är på väg mot en inflationstopp och räntetopp under innevarande år. Förhoppningen och prognosen är att vi under 2024 kommer att se de första räntesänkningarna. Dock ska man vara medveten om att sänkningar troligen kommer i små steg och att sannolikheten att vi hamnar tillbaka på de historiskt lägre nivåerna vi haft tidigare är väldigt liten. Det ökade utbudet av bostäder har sin förklaring i att försäljningen tar längre tid och fler kunder väljer att sälja först och köpa sen.

Faktorer som påverkar priserna just nu

•  sysselsättning

•  totalt utbud

•  specifikt utbud

•  kostnadskänslighet

Sysselsättning

Vi har en stark arbetsmarknad som bidrar till att hålla uppe efterfrågan på bostäder

Totalt utbud

Förklaringen till ökat utbud är främst att omsättningshastigheten har minskat, samt att fler väljer att sälja innan man köper.

Specifik marknad

Marknaden har under en period haft ett lågt utbud av premiumobjekt, (eftertraktade, fina objekt på bra adresser). Det har gjort att de som velat köpa ett större, dyrare, bättre boende har haft svårt att hitta vad de söker. Dessa objekt har påverkats i mindre grad av prisnedgång.

Kostnadskänslighet

Kunder till premiumobjekt har ofta en mindre kostnadskänslighet.

Hur ska jag tänka som säljare?

I en marknad med större utbud och lägre omsättningshastighet kommer tillsalu-förda objekt att snabbare passera ”bäst-före” datumet. De trillar ner på Hemnets lista snabbt då det fylls på med nya objekt i ett ökat tempo. Här ska man som säljare vara ytterst alert. Det bästa budet kommer ganska snabbt i processen i denna marknad. Rätt utgångspris är av största vikt, samt att vara beredd att agera snabbt när eventuellt bud kommer. Det här gäller i högre grad för homogena objekt och objekt för en kostnadskänslig målgrupp. Som säljare av ett premiumobjekt har du lite större flexibilitet när det gäller utgångspris då köparna av den här typen av bostäder är mindre priskänsliga, samt att utbudet också är mindre i detta segment. Att vara förberedd i sitt agerande och snabbt bemöta bud är dock lika viktigt vid den här typen av försäljningar.

Hur ska jag tänka som köpare?

Det här beror lite på vad du ska köpa. Äntligen har utbudet av premiumobjekt börjat öka och därmed ges större möjlighet att hitta sitt drömboende. Räkna inte med ngt rea-pris på de här bostäderna, även om en viss prisnedgång infunnit sig sedan något år sedan. Vinsten är att man har större möjlighet att ev undvika hysteriska budgivningar i dagens marknad.

Bortser man från premiumobjekten har marknaden en mer långsam omsättningshastighet, så det kan vara en idé att även kika på de objekten som ligger lite längre ner på Hemnets lista. Normalt tittar en spekulant mycket på det som nyligen kommit ut, så kanske finns chansen till en bra affär till de objekt som legat lite längre till salu. Att hamna längre ner på Hemnets lista beror kanske i de flesta fall på att andelen objekt fylls på, och flera objekt ligger kvar på marknaden längre. Men inte att glömma är det kanske också säljarens oförmåga att acceptera det lägre pris som erbjudits. Säljaren kanske redan har fått ett bra bud i början på processen, men haft dålig förhandlingsberedskap. Man har alltså svårt att acceptera en prisnedgång och ett lite lägre pris. Så de här objekten behöver varken vara sämre eller för dyra.

Vid köp av bostadsrätt är det idag av yttersta vikt att kontrollera föreningens ekonomi och kontakta styrelsen inför ett eventuellt köp.

Nyproduktion

Vi kan förvänta oss en betydligt lägre andel av nyproduktionsprojekt p g a ränteläge och kostnadsläge i övrigt. Detta skickar kunder till begagnat-marknaden.

Kika gärna in här om du gillar bilderna i nyhetsbrevet -våningen är till salu!

Vänligen

Per Jörgensen

VD Bolaget Fastighetsförmedling